Realizēts ELFLA projekts nr.16-02-A00401-002436

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” projekts “Pamatlīdzekļu  iegāde lauksaimniecības vajadzībām” nr.16-02-A00401-002436

Projekta ietvaros iegādāti: nozōgojuma paneļi liellopu novietnei, liellopu barotavas, piekares agregāti esošam mini iekrāvējam (kausi, dakšas, birstes, stūmēji). Realizācijas gads: 2017. Kopējās investīcijas: 15 774.50 EUR, publiskais finansējums no tā 4732.35 EUR