Realizēts ELFLA projekts nr.15-02-A00401-001203

ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020.gadam pasākuma 4.”Investīcijas materiālajos aktīvos” projekts “Pamatlīdzekļu iegāde SIA “Lāses AM” gaļas liellopu audzēšanas nozares attīstībai” nr.15-02-A00401-001203

Projekta ietvaros iegādātas divas  jaunas pļaujmašīnas, zāles ārdītājs un traktors. Realizācijas gads: 2015. Kopējās projekta izmaksas 149 900 Eur, publiskais finansējums no tā 33 970 Eur.