Ir apstiprināts projekts un pašlaik notiek realizācija ELFLA Nr. 17-02-A00401-001236

Ir apstiprināts projekts un pašlaik notiek realizācija ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” projekts “Saimniecības “Kolumbi” paplašināšana” nr.17-02-A00401-001236.

Projekta ietvaros plānots uzbūvēt jaunu zīdītājgovju kompleksu, kurā ietilpst liellopu noevietne, siena šķūnis, lopbarības sagatavošanas cehs, mēslu krātuves 3000 m3 un 5000 m3 apjomā., kā arī iegādāti pamatlīdzekļus - liellopu norobežojošos paneļus un barības-maisītāju-dalītāju. Kopējās investīcijas plānotas aptuveni 2.5 milj. EUR, no tā publiskais finansējums 65 1523.04 EUR