ELFLA ietvaros tiek realizēts projekts ''Kautuves modernizācija''

ELFLA ietvaros tiek realizēts projekts ''Kautuves modernizācija'' Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākumā 4 ''Investīcijas materiālajos aktīvos''. Projekta ietvaros 2017.gada nogalē iegādāta jauna automātiskā cūku applaucēšanas un atsarošanas iekārta un cūku apdullināšanas ierīce.


2018.gadā tiks iegādāts jauns liellopu apdullināšanas boks un pneimatiskā apdullināšanas pistole, kā arī veikta kautuves ražošanas telpu betonēšana un asins savākšanas sistēmas izbūve. Projekta realizācijai piešķirts publiskais finansējums 24 159 EUR apmērā. Projekta realizācijas izmaksas 80 530 EUR.