ELFLA ietvaros ir realizēts projekts ''Kautuves modernizācija''

SIA''Lāses AM'' ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014-2020.gadam pasākuma 4. ''Investīcijas materiālajos aktīvos'' apakšpasākuma 4.02. ''Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē'' līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000015 ir iegādājusies jaunu automātisku cūku applaucēšanas un atsarošanas iekārtu, cūku apdullināšanas ierīci, liellopu apdullināšanas boksu, pneimatisko apdullināšanas pistoli (ar kompresoru) un veikusi kautuves grīdas atjaunošanas darbus, izveidojot ūdens novadīšanas un asinsnovadīšanas sistēmas.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē